Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2195 [X]

Grodzisk, dnia 10 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Piotr Cetnarowicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 8 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Piotr Cetnarowicz
Identyfikator: A9509
Realne dane:
 Data urodzenia: 25.04.1990
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-08-23 (138)

Serdecznie witam!

Po długim czasie, mając tylko obywatelstwo Sclavińskie,
postanowiłem skorzystać z okazji i dać sobie szansę na
"Poszerzenie Horyzontów". Wszak Obywatelstwo Sarmackie, pomoże
mi aktywnie wypowiadać się nie tylko na Forum Sclavinii, ale
też na ogólnym Forum Sarmacji. Ze swojej strony mogę
zaoferować min. pozytywny rozwój sportu w v-świecie (prezes
Sclavińskiego Związku Piłki Nożnej), aktywne uczestniczenie w
wyborach Ogólnosarmackich, i aktywne włączanie się w życie
polityczne. Sam jestem członkeim SPD. Swoimi czasy założyłem
niestety nieistniejącą już Zjednoczoną Partię Demoliberalną.
Prowadzę swoją gazetę o charakterze "Newsowym" - która nazywa
się SclaviniaNews (figuruje również w Katalogu). Mój klub
piłkarski - Eldoratium Eldorat odnosi wielkie sukcesy na niwie
międzysclavińskiej. W zeszłym sezonie zająłem zaszczytne II
miejsce w Mistrzostwach Sclavinii. Jestem pionierem
Organizacji Motorowych takich jak np. Formuła I. Próbowałem
organizować mistrzostwa v-świata, niestety jednak nie było
wystarczającej ilości chętnych.

Pozdrawiam,

Piotr Cetnarowicz

Adres IP: 86.63.117.193
Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11;MEGAUPLOAD 1.0

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny