Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2204 [X]

Grodzisk, dnia 14 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Krzysztof P..

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: JBE Christoffo
Identyfikator: A8928
Realne dane:
 Data urodzenia: A.D. 1982 VIII 27
 Miejsce urodzenia: Kraków
 Miejsce zamieszkania: Warszawa
Wirtualne miejsce zamieszkania: Almera
                (Królestwo Baridas)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-05-12 (242)

Pierwsze kroki w mikronacjach rozpocząłem od zbudowania nowego
państwa - Republiki Baridas, które powstało 25 czerwca 2002
roku. Przez ponad półtora roku zajmowałem się tym państwem
jako Prezydent Republiki Baridas. Twórca wielu inicjatyw z
ramienia Baridasu - zarówno lokalnych jak i międzynarodowych.
Między innymi z mojej inicjatywy powstała Rada Polskich Państw
Wirtualnych. Ponadto przedstawiciel Baridasu w
Czwórporozumieniu.

Dodatkowo posiadam odznaczenie Księstwa Sarmacji - Krzyż
Zasługi II stopnia. Jestem mieszkańcem Almery, a w związku z
Unią Baridasu i Samracji jestem także obywatelem Księstwa
Sarmacji od 12 maja 2007 roku.

Po okresie półtora roku pozostawiłem "swoje dziecko" w rękach
obywateli Baridasu - raz z gorszym, ra z lepszym skutkiem.
Obserwując rozwój/upadek kraju w czerwcu 2007 roku podjąłem
decyzję o pomocy w reaktywacji Baridasu - efektem było
utworzenie nowych stron Almery (nowej stolicy Baridasu). Z
początkiem prac nad odbudową Baridasu (pierwsze dni 2008 roku)
aktywnie uczestniczę w tych pracach.

JBE Christoffo

Adres IP: 77.112.81.54

Przeglądarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.11) Gecko/20071127 Firefox/2.0.0.11

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny