Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd książęcy, poz. 2215 [X]

Grodzisk, dnia 20 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania asesorów

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 409 o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2007 r. mianuję na funkcje asesorów, do dnia 20 kwietnia 2008 r.:

  1. Pana MATEUSZA mar. GAWENDĘ,
  2. Pana ANDRZEJA bar. DZIKOWSKIEGO,
  3. Pana ARISTONA z CHIOS.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Krzysztof St. M. Konias,
Regent Księstwa Sarmacji.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny