Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2228 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 1

w sprawie uchylenia niektórych aktów normatywnych Książęcego Miasta Grodziska

Art. 1. [Przepisy uchylające]

Tracą moc:

 1. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 2 o wynagrodzeniu przewodniczącego Rady Książęcego Miasta Grodziska z dnia 5 lipca 2005 r,
 2. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 7 o zasadach udzielania dotacji z dnia 27 lipca 2005 r.,
 3. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 11 o liście powitalnym z dnia 6 sierpnia 2005 r.,
 4. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 22 w sprawie wspólnej listy dyskusyjnej Miast Koronnych z dnia 16 grudnia 2005 r.,
 5. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 27 w sprawie trasy linii numer 7 z dnia 7 lipca 2006 r.,
 6. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 35 w sprawie ustanowienia urzędu Wiceburmistrza z dnia 28 października 2006 r.,
 7. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 36 w sprawie przeniesienia obrad Rady na forum z 28 października 2006 r.,
 8. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 40 o zmianie Uchwały Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 6 o utworzeniu Biura Gruntów Komunalnych z dnia 14 grudnia 2006 r.,
 9. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 49 w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Portu Lotniczego Grodzisk z dnia 29 grudnia 2006 r.,
 10. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 51 w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Komunikacji Miejskiej Grodzisk z dnia 29 grudnia 2006 r.,
 11. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 53 o zmianie Uchwały Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 32 w sprawie ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez radnych. z dnia 25 stycznia 2007 r.,
 12. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 55 w sprawie ustanowienia odznaczeń Książęcego Miasta Grodzisk z dnia 31 stycznia 2007 r.,
 13. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 56 o cenach gruntów w Książęcym Mieście Grodzisku z dnia 19 lutego 2007 r.,
 14. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 58 w sprawie powołania Centrum Promocji i Informacji z dnia 23 lutego 2007 r.,
 15. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 59 w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Centrum Promocji i Informacji z dnia 9 marca 2007 r.,
 16. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 70 w sprawie ustanowienia urzędu Dyrektora Grodziskowej Międzymiastowej Komunikacji Samochodowej z dnia 25 sierpnia 2007 r.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2008 r.

(—) Mateusz baron Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny