Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2230 [X]

Grodzisk, dnia 24 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 3

w sprawie ustanowienia odznaczeń Książęcego Miasta Grodziska

Na podstawie art. 9, pkt. 17 Statutu Książęcego Miasta Grodziska zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Odznaczenia Książęcego Miasta Grodziska]

  1. Złoty Delfin Prezydenta Grodziska - przyznawany przez Prezydenta Grodziska za znaczący wkład w rozwój i promocję Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Srebrna Gwiazda Prezydenta Grodziska - przyznawana przez Prezydenta Grodziska za znaczący wkład w szeroko pojętą obronę Książęcego Miasta Grodziska.
  3. Brązowy Medal Prezydenta Grodziska - przyznawany przez Prezydenta Grodziska za szczególne osiągnięcia i działania podjęte na rzecz Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 2. [Przepis końcowy]

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2008 r.

(—) Mateusz baron Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny