Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2233 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Ethan Black.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 23 stycznia 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: inversio
Identyfikator: AB019
Realne dane:
 Data urodzenia: 25 kwietnie 1992
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-12-23 (31)

Pragnę zostać obywatelem Sarmacji, gdyż zakochałem się w niej
od pierwszego wejrzenia. Chce brać udział w tworzeniu i
ulepszaniu tego Państwa. Pragnę mieć głos w dyskusjach na Jego
temat, w wyborach, które wskazuję kierunek zmian w Nim. Chce
wraz innymi obywatelami tworzyć ambitną, unikatową wspólnotę
ludzi których połączyły wspólne pasje, zainteresowania. Chce
poświecić się Sarmacji i obiecuję nie zmarnować szansy danej
mi przez nadanie obywatelstwa. Nie zostawię Jej w chwilach
trudnych. Wręcz przeciwnie - wtedy właśnie ze zdwojoną
motywacją będę do Niej wracał. Podczas Jej kryzysów (jeśli
takie nastąpią) z pełnym zaangażowaniem będę walczył o Nią i o
prawa, które Nią kierują. Obiecuję godnie wywiązywać się z
obowiązków obywatela i pozostać wiernym Sarmacji - mojemu
nowemu domowi. Sarmacja to Jej Obywatele, a ja pragnę być
jednym z nich. Jestem osobą ambitną i kreatywną. Jestem
przekonany, iż właśnie takich ludzi potrzebuję ta wspaniała
Mikronacja. Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.

Ethan Black

Adres IP: 83.23.56.80

Przeglądarka: Opera/9.50 (Windows NT 6.0; U; pl)

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny