Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2235 [X]

Grodzisk, dnia 25 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 4

o ulicach oraz jednostkach pomocniczych miasta

Na podstawie art. 9, pkt. 15 Statutu Książęcego Miasta Grodziska zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Nazwy ulic w Książęcym Mieście Grodzisku]

Zatwierdza się wszystkie nazwy ulic w Książęcym Mieście Grodzisku, zgodnie z mapą opublikowaną na stronach internetowych Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 2. [Dzielnice i osiedla w Książęcym Mieście Grodzisku]

Zatwierdza się podział jednostek pomocniczych w Książęcym Mieście Grodzisku, zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronach internetowych Książęcego Miasta Grodziska.

Art. 3. [Przepis uchylający]

Tracą moc:

 1. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 4 w sprawie nazw ulic na Zbuczynie i Zalesiu oraz w części Starej Huty z dnia 16 lipca 2005 r.,
 2. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 5 w sprawie nazw ulic na Dębinie, Stadnicy, Szczytnicy i Ujściu z dnia 27 lipca 2005 r.,
 3. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 8 w sprawie nazw ulic na Świerczynie, Winnicy i Wrzesinie z dnia 27 lipca 2005 r.,
 4. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 9 w sprawie nazw ulic na Kotwickim Przedmieściu, Olszynie, Narwieńcu, Wzgórzu Ratymirskim, Piekarach, Kaszteli oraz w innych dzielnicach Książęcego Miasta Grodziska z dnia 6 sierpnia 2005 r.,
 5. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 12 w sprawie nazw ulic i mostów na Starym Mieście z dnia 8 sierpnia 2005 r.,
 6. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 14 w sprawie nazw ulic na Przymorzu i Nowym Porcie oraz w innych dzielnicach Książęcego Miasta Grodziska z dnia 15 sierpnia 2005 r.,
 7. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 16 w sprawie nazw ulic na Przymorzu, Nowym Porcie, Stadnicy i Zalesiu z dnia 29 października 2005 r.,
 8. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 20 w sprawie nazw ulic w Książęcym Mieście Grodzisku z dnia 27 listopada 2005 r.,
 9. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 63 w sprawie utworzenia parku z dnia 10 maja 2007 r.,
 10. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 69 w sprawie nazw ulic na osiedlu Morskim i w innych dzielnicach z dnia 17 sierpnia 2007 r.,
 11. Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 68 w sprawie utworzenia osiedla Morskiego z dnia 20 lipca 2007 r.

Art. 4. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Mateusz baron Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny