Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 2240 [X]

, dnia 28 stycznia 2008 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 1/2008

o wynagrodzeniach wypłacanych z majątku Cesarskiego Miasta (uchylony)

§ 1.

Rozporządzenie określa kwoty wynagrodzeń funkcjonariuszy publicznych miasta Srebrny Róg, wypłacanych z majątku Cesarskiego Miasta oraz warunki ich otrzymania.

§ 2.

Ustala się wynagrodzenia dla poszczególnych funkcjonariuszy publicznych w kwocie:

(—) Jan bnt via Teutończyk,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny