Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiNamiestnicy i Wojewoda Koronny, poz. 2247 [X]

Grodzisk, dnia 31 stycznia 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie odwołania namiestnika oraz namiestnik pro tempore Marchii Teutońskiej

§ 1.

Na podstawie art. 2, ust. 2, pkt 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r. odwołuję pana Wojciecha bar. Kaczmarczyka z funkcji Namiestnika Marchii Teutońskiej.

§ 2.

Na podstawie art. 3, ust. 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r. odwołuję panią Edytę s.d von Thorn-Browarczyk z funkcji Namiestnika pro tempore Marchii Teutońskiej.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą wydania uchwały o wyborze nowego namiestnika przez Zgromadzenie Elektorów Marchii Teutońskiej.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny