Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2252 [X]

Grodzisk, dnia 1 lutego 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 9/2008

o zmianie składu Rady Ministrów

§ 1.

Na podstawie art. 11 pkt 3 ppkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. odwołuję z funkcji Podkanclerzego ds. Społecznych Pana MICHAŁA markiza Ł..

§ 2.

Na podstawie art. 11 pkt 3 ppkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. powołuję na funkcję Podkanclerzego ds. Społecznych Pana ZBYSZKA wicehrabiego BROWARCZYKA.

§ 3.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny