Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiBrama Sarmacka, poz. 2254 [X]

Grodzisk, dnia 3 lutego 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 10/2008

w sprawie powołania Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej

§ 1.

Na podstawie Art. 3 Zarządzenia Kanclerza nr 13/2008 o Bramie Sarmackiej z dnia 29 stycznia 2008 r. powołuję na funkcję Redaktora Naczelnego Bramy Sarmackiej Pana MATEUSZA barona CEZARA.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny