Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2274 [X]

Grodzisk, dnia 8 lutego 2008 r.

Decyzja Kanclerza nr 1/2008

w sprawie określenia kompetencji Podsekretarza Stanu

§ 1.

Na podstawie art. 11 ust. 4 pkt 6 Dekretu o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. Podsekretarzowi Stanu, Panu ARTUROWI KOMOSIŃSKIEMU powierza się następujące kompetencje:

  1. wypłata wynagrodzeń oraz premii do wynagrodzeń dla funkcjonariuszy państwowych (Rozporządzenie Kanclerza nr 1/2008 o wynagrodzeniach funkcjonariuszy państwowych z dnia 13 stycznia 2008 r., Dekret o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007r.),
  2. udział w tworzeniu sprawozdań budżetowych Korony.

§ 2.

Decyzja jest skuteczna z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny