Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskUchwały, poz. 229 [X]

Grodzisk, dnia 27 listopada 2005 r.

Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 20

w sprawie nazw ulic w Książęcym Mieście Grodzisku (uchylony)

Na podstawie art. 13 pkt 12 Statutu Rada Książęcego Miasta Grodziska uchwala, jak następuje:

§ 1. [Nazwy ulic w Książęcym Mieście Grodzisku]

Zatwierdza się wszystkie nazwy ulic w Książęcym Mieście Grodzisku, zgodnie z mapą opublikowaną na stronach internetowych Książęcego Miasta Grodziska.

§ 2. [Przepisy końcowe]

  1. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książęcego Miasta Grodziska.
  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem, o którym mowa w art. 5 ust. 5 Ustawy o trzech zasadach integralności Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny