Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiPaństwowa Administracja Miejsc Publicznych, poz. 2300 [X]

Grodzisk, dnia 14 lutego 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 13/2008

o odwołaniu Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych

§ 1.

Na podstawie art. 11 ust. 3 pkt 4 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. odwołuję Pana Marka bnt von Thorn-Lipa-Chojnackiego z urzędu Prezesa Państwowej Administracji Miejsc Publicznych.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny