Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiTrybunał Honorowy, poz. 2304 [X]

Grodzisk, dnia 15 lutego 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie powołania sędziego Trybunału Honorowego

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji nr 363 o Trybunale Honorowym z dnia 23 stycznia 2007 r. powołuję w skład Trybunału Honorowego Pana MATEUSZA bar. CEZARA.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Robert J. kaw. von Thorn-C*****ski,
Regent Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny