Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2310 [X]

Grodzisk, dnia 15 lutego 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Cossack iWanow.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\\
              /`\

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 lutego 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Cossack \"Papkin\" iWanow
Identyfikator: AB126
Realne dane:
 Data urodzenia: 30.03.87
 Miejsce urodzenia: Wejherowo
 Miejsce zamieszkania: Wrocław
Wirtualne miejsce zamieszkania: Srebrny Róg
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-01-17 (26)Witam szanownych obywateli i mieszkańców Księstwa Sarmacji.

Mieszkańcem Sarmacji jestem od 26 dni i mam możliwość złożyć
wniosek o przyznanie obywatelstwa.

Jest kilku powodów do tego, iż zdecydowałem się na wysłanie
tego wniosku. Przede

wszystkim posiadając obywatelstwo będę mógł

brać bardziej aktywny udział w życiu państwa.

Obecnie staram się o pracę w Terytorium Koronnym, złożyłem
również podanie

do KSI i oczekuję na odpowiedź.

Myślę, że mój pobyt w Księstwie Sarmacji będzie Odznaczał się
aktywnym działaniem na rzecz całej wspólnoty Sarmackiej.

Obywatelstwo pomoże mi

wspinać się na coraz wyżej w życiu politycznym i społecznym
Sarmacji.

Chcę móc wybierać władzę , ponieważ jest to dla mnie

ważne , pragnę mieć wpływ na to co dzieje się w życie
politycznym.

 Jest

więc ono niezbędne do v-życia, które chcę przeznaczyć na
rzecz

pracy dla dobra państwa.

Obiecuję godnie wywiązywać się z

obowiązków obywatela i pozostać wiernym Sarmacji.

Ze swej strony gwarantuję poszanowanie dla symboli
państwowych

oraz chęć współtworzenia państwa, które uważam za swój v-dom,
gdzie znalazłem

miłą atmosferę i ludzi, którzy śpieszą z pomocą.

Po tak krótkim czasie jestem przekonany, że dokonałem dobrego
wyboru.

Dziękuję Wam wszystkim, którzy chcieliście przeczytać mój
wniosek,

mam nadzieje, ze zostanie on pozytywnie rozpatrzony.

Z poważaniem

Cosack "Papkin" iWanow

Cosack \"Papkin\" iWanow

Adres IP: 89.174.53.1

Przegladarka: Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.12) Gecko/20080201 Firefox/2.0.0.12

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny