Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 2314 [X]

Unisławów, dnia 16 lutego 2008 r.

Artykuły Hetmańskie nr 11

Ustanowienie medalu za długoletnią służbę wojskową (uchylony)

§ 1.

Na podstawie Art. 8. Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 181 o Książęcych Siłach Zbrojnych ustanawia się medal za długoletnią służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych.

§ 2.

Medal za długoletnią służbę w Książęcych Siłach Zbrojnych dzieli się na trzy stopnie:

§ 3.

  1. Wzór medalu i baretki określa załącznik.
  2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Załącznik

(—) gen. broni Mariusz mar. Magnuszewski
Hetman Wielki

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny