Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Archiwum prawa państwowegoDekrety i rozporządzenia wykonawcze, poz. 2315 [X]

Grodzisk, dnia 17 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Kanclerza nr 3/2008

o zniesieniu Republiki Tropicany (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 4 Dekretu Księcia Sarmacji nr 456 o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r., znoszę prowincję Księstwa Sarmacji — Republikę Tropicany.

§ 2.

Na podstawie art. 11 ust. 2 i 3 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 186 o prowincjach z dnia 25 listopada 2004 r. przyłączam terytorium i własność Republiki Tropicany do Terytorium Koronnego.

§ 3.

Rozporządzenie wchodzi w życie o północy z dnia 20 na 21 lutego 2008 r.

z upoważnienia Księcia Sarmacji:
(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz Księstwa Sarmacji.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny