Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Prawo wojskoweAkty uchylone, poz. 2320 [X]

Unisławów, dnia 17 lutego 2008 r.

Artykuły Hetmańskie nr 12

o zmianie Artykułów Hetmańskich nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych (uchylony)

§ 1.

1.Zmianie ulega Załącznik nr 2 Artykułów Hetmańskich nr 4 o stopniach wojskowych w Książęcych Siłach Zbrojnych stanowiący wzór oznak stopni wojskowych.

2.Dokonuje się skreślenia załącznika nr.2. "OZNAKI STOPNI WOJSKOWYCH" w części "KSIĄŻĘCE WOJSKA LĄDOWE, KSIĄŻĘCE SIŁY POWIETRZNE"

§ 2.

Załącznik do niniejszych artykułów stanowi nowy wzór Oznak Stopni wojskowych Książęcych Wojsk Lądowych i Książęcych Sił Powietrznych.

§ 3.

Artykuły Hetmańskie wchodzą w życie z dniem opublikowania w dzienniku praw.

Załącznik

(—) gen. broni Mariusz mar. Magnuszewski,
Hetman Wielki.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny