Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 2321 [X]

Grodzisk, dnia 18 lutego 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania Medalu Nadwyżki

§ 1.

Na podstawie art. 7 pkt 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji nadaję Medal Nadwyżki Panu KRZYSZTOFOWI hr. KONIASOWI za napisanie skryptu bankowego w ten sposób, że możliwe było dokonanie przelewu pomimo braku środków na koncie.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny