Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 2335 [X]

, dnia 20 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 2/2008

o cenach gruntów w Cesarskim Mieście Stołecznym (uchylony)

§ 1.

Na podstawie art. 7, pkt. 7 Statutu Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu z dnia 29 października 2006, ustala się ceny gruntów będących własnością Cesarskiego Miasta.

§ 2.

Cenę gruntów w Cesarskim Mieście określa się:

 1. Dla mieszkańców Cesarskiego Miasta (z wyłączeniem terenów dzielnicy Rantochia i terenów zabytkowych) na 45 lt.
 2. Dla wszystkich mieszkańców Księstwa Sarmacji:
   a) grunty na terenie miasta na 60 lt,
   b) grunty w dzielnicy Rantochia (działki SRE1000 do SRE1049) na 100 lt,
   c) teren zabytkowy z kamienicą na 450 lt.

 

§ 3.

Grunty wymienione w § 2, pkt. 2, lit. c, posiadają ograniczone prawo dysponowania.

§ 4.

Rada Miejska określi w drodze uchwały o prywatnej opiece nad zabytkami:

 1. Sposób i warunki sprzedaży terenów zabytkowych, o których mowa w § 2, pkt. 2, lit. c.
 2. Tereny zabytkowe przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z niniejszym rozporządzeniem.
 3. Szczegóły ograniczenia prawa dysponowania nabywcy do zakupionego terenu zabytkowego.

 

§ 5.

 1. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
 2. Traci moc Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu o cenach gruntów w Cesarskim Mieście Stołecznym nr 2/Rp/2007 z dnia 21 marca 2007.

(—) Jan via Teutończyk,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny