Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 2353 [X]

Grodzisk, dnia 23 lutego 2008 r.

Rozporządzenie Wojewody Koronnego nr 1/2008

o Republice Tropicany (uchylony)

Na podstawie art. 2 ust. 7 Dekretu Księcia Sarmacji o Wojewodzie Koronnym z 1 czerwca 2007 r. postanawiam, co następuje:

Art. 1.

Tworzy się jednostkę administracyjną na terenie Terytorium Koronnego – Republikę Tropicany.

Art. 2.

Terytorium Republiki Tropicany tworzy Stołeczne Miasto Sola wraz z terenami Wyspy Tropicany.

Art. 3.

Burmistrz Stołecznego Miasta Soli może posługiwać się tytułem El Presidente Juniora.

Art. 4.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Marietta von Thorn-Wołyńczyk,
Wojewoda Koronny.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny