Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2356 [X]

Grodzisk, dnia 24 lutego 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Albert Ryterski.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

              , _ .

              \_|_/

              //|

               /`W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A

       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I

-------------------------------------------------------------Grodzisk, dnia 19 lutego 2008 r.Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Albert Ryterski

Identyfikator: A9439

Realne dane:

Data urodzenia: 29.05.1991

Miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Wirtualne miejsce zamieszkania: Srebrny Róg

                (Marchia Teutońska)

Obywatelstwo państw obcych:

Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-08-12 (191)Mieszkańcem Sarmacji jestem już od ponad 190 dni. Okres ten
uważam za udany. Znalazłem stały adres zamieszkania, dbam o
wyżywienie. Nie jestem może bardzo aktywnym mieszkańcem
naszego Państwa, ale zmieni się to w najbliższej przyszłości.
Ubiegam się o obywatelstwo z kilku powodów. Pierwszym (i
najważniejszym) jest ten, że otrzymałem propozycję pracy w
Srebrnym Rogu. Do tej pracy potrzebne jest mi zarówno
obywatelstwo Sarmackie, jak i obywatelstwo Marchii
Teutońskiej. Poza tym, już samo otrzymanie sarmackiego
obywatelstwa będzie dla mnie nobilitacją, nagrodą za wszystkie
dni spędzone w Państwie, a także motywacją do dalszych
działań. Myślę, że będę godnie reprezentował Księstwo. Proszę
o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.Albert Ryterski

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny