Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2357 [X]

Grodzisk, dnia 24 lutego 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Vladimir Iwanowicz .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------

              , _ .

              \_|_/

              //|

               /`W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A

       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I

-------------------------------------------------------------Grodzisk, dnia 19 lutego 2008 r.Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Vladimir Iwanowicz

Identyfikator: AB189

Realne dane:

Data urodzenia: 24.02.1993

Miejsce urodzenia: Poddębice

Miejsce zamieszkania: Uniejów

Wirtualne miejsce zamieszkania: Srebrny Róg

                (Marchia Teutońska)

Obywatelstwo państw obcych:

Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-01-27 (23)Chcę zostać obywatelem Sarmacji, ponieważ ten kraj po prostu
mi się podoba. Odkąd w nim zamieszkałem poczułem się jak w
domu. Sarmacja jest moją drugą ojczyzną. Ten kraj jest
spokojny. Nie toczy się w nim wojen, a ludzie żyją w pokoju,
co mnie urzekło. Księstwo Sarmacji to nie tylko kilka
serwerów, ale przemili ludzie, piękne miasta i historia. To w
tym kraju mi się podoba. Pragnę zostać obywatelem tego kraju
by móc tworzyć prawdziwą Sarmację. Zaszczytem byłoby dla mnie
posiadanie obywatelstwa tego państwa. Państwa bez przemocy i
wojen.Vladimir Iwanowicz

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny