Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2370 [X]

Grodzisk, dnia 2 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Izabela Less .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

_ .

\_|_/

//|

/`W N I O S E K O N A D A N I E O B Y W A T E L S T W A

K S I Ę S T W A S A R M A C J I

-------------------------------------------------------------Grodzisk, dnia 24 lutego 2008 r.Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Izabela Less

Identyfikator: A9055

Realne dane:

Data urodzenia: 11.03.1991

Miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Wirtualne miejsce zamieszkania: Fer

(Hrabstwo Gellonii)

Obywatelstwo państw obcych:

Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-06-01 (268)Zwracam się z prośbą o nadanie mi obywatelstwa sarmackiego.
Swoją prośbę motywuję chęcią stania się pełnoprawnym
obywatelem tego wspaniałego państwa. Chciałabym również, jak
każdy obywatel, przyczynić się do jego dalszego rozwoju.
Mieszkam w Sarmacji od 268 dni i myślę, że to wystarczający
czas by w pełni świadomie ubiegać się o ten status. Będzie to
dla mnie prawdziwym zaszczytem. Od wielu lat jestem, można by
rzec, sympatykiem Księstwa, jednak z racji braku czasu nie
mogłam poświęcić jej zbyt wiele czasu. Otrzymanie obywatelstwa
będzie dla mnie motywacją do szerszej działalności w naszym
kraju. z góry dziękuję za rozpatrzenie mojego wniosku.

Z poważaniemIzabela Less

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny