Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskPostanowienia, poz. 2380 [X]

Grodzisk, dnia 4 marca 2008 r.

Postanowienie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 1

o powołaniu Sekretarza ds. Skarbu Książęcego Miasta Grodziska

Na podstawie art. 9, ust. 1, pkt. 6 Statutu Książęcego Miasta Grodziska, zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Obsadzenie stanowiska]

Na stanowisko Sekretarza ds. Skarbu Książęcego Miasta Grodziska powołuję p. BRATUMIŁA NOWAKA.

Art. 3. [Przepis końcowy]

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 4 marca 2008 r.

(—) Mateusz bar. Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny