Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 2388 [X]

, dnia 5 marca 2008 r.

Zarządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 4/2008

w sprawie powołania pracownika Urzędu Miejskiego

§ 1.

Na podstawie art. 7 pkt. 4 i 8 Statutu Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu, powołuję Pana Vladimira Iwanowicza stanowisko pracownika Urzędu Miejskiego - Wydziału Promocji i Informacji Miasta Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu.

§ 2.

Ustalam wynagrodzenie pracownika Wydziału Promocji i Informacji Miasta na kwotę 30 libertów miesięcznie.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(-) Edyta von Thorn-Browarczyk,
Mer CMS Srebrnego Rogu

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny