Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Państwowe akty prawneAkty prawne Terytorium Koronnego, poz. 239 [X]

Grodzisk, dnia 11 grudnia 2005 r.

Dekret Księcia Sarmacji nr 259

o Mieście Koronnym Soli (uchylony)

Art. 1. [Wspólnota samorządowa]

Mieszkańcy Miasta Koronnego Soli tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową.

Art. 2. [Osobowość prawna]

Miasto Koronne Sola posiada osobowość prawną.

Art. 3. [Statut]

Ustrój Miasta Koronnego Soli określa statut nadawany przez Księcia.

Art. 4. [Finansowanie]

Miasto Koronne Sola otrzymuje od Korony środki finansowe w wysokości koniecznej do prawidłowego funkcjonowania.

Art. 5. [Przepis końcowy]

Dekret wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny