Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Książęce Miasto GrodziskRozporządzenia, poz. 2391 [X]

Grodzisk, dnia 5 marca 2008 r.

Rozporządzenie Prezydenta Książęcego Miasta Grodziska nr 7

o uznaniu chomików za honorowych wiceprezydentów

Na mocy nadanych mi praw zarządzam, co następuje:

Art. 1. [Honorowi Wiceprezydenci]

Powołuję grodziskie chomiki Pusię i Fikusia na Honorowych Wiceprezydentów Książęcego Miasta Grodziska, z prawem głosu doradczego.

Art. 2. [Przepis uchylający]

Ważność traci Uchwała Rady Książęcego Miasta Grodziska nr 62 w sprawie uznania chomików za radnych z dnia 10 maja 2007 r.

(—) Mateusz bar. Cezar,
Prezydent Książęcego Miasta Grodziska

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny