Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2397 [X]

Grodzisk, dnia 8 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: ZLE_ID .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

Grodzisk, dnia 26 lutego 2008 r.Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Tomasz Borkowski

Identyfikator: A9963

Realne dane:

Data urodzenia: 02.04.1980

Miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk

(Terytorium Koronne)

Obywatelstwo państw obcych:

Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-12-07 (81)Chce dostać obywatelstwo Sarmackie dlatego by uczestniczyć w
życiu politycznym państwa np. Rząd . Moje plany na przyszłość
to pracować w aparacie publicznym lub wewnętrznym jakieś
prowincji myśle , że do będzie Marchia Teutońska lub
terytorium Koronne . Także mam chęć kandydowania do sejmu (nie
wiem jeszcze z jakiej partii ) lub do senatu by otrzymać tytuł
szlachecki od księcia . Szczególnie interesuje mnie sprawy
administracyjne i wojskowe lecz z powodu uszkodzeń nie mogłem
się zapisać do wojska . Myśle też o pracy w zawodzie
dziennikarskim np. Brama Sarmacka lub opisując historie danych
jednostek terytorialnych . Chodzi mi też o to by praca była
dobrze płatna . Moje cele to napewno wybudować dom bo mieszkam
teraz w karczmie , otrzymać tytuł szlachecki (hrabiowski ),
dorobić się majątku , dostać order za prace dla państwa i moje
największe marzenie dostać teke Kanclerza co przy dobrej i
oddanej pracy może kiedyś mi się uda zrealizować . A także
stać się ,,magnatem " np. w budownictwie . Mój cel to też
założenie partii która będzie rządziła Sarmacją . Kończąc swe
uzasadnienie prosze o przyznanie obywatelstwa SarmackiegoTomasz Borkowski

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny