Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2399 [X]

Grodzisk, dnia 8 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: ZLE_ID .

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

Grodzisk, dnia 4 marca 2008 r.Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Paweł "ZaQaZ" Heczko

Identyfikator: A9970

Realne dane:

Data urodzenia: 02.12.1984

Miejsce urodzenia:

Miejsce zamieszkania:

Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat

(Rzeczpospolita Sclavińska)

Obywatelstwo państw obcych:

Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-12-09 (86)Po zapoznaniu się z zasadami i zwyczajami panującymi w
Księstwie Sarmacji wnioskuje o nadanie statusu obywatela
Księstwa by móc w pełni korzystać z możliwości jakie księstwo
otwiera przed swoimi mieszkańcami.

Staram się aktywnie uczestniczyć w rozwoju społeczności, w
szczególności zaś rodzinnej Sclavini, w które jestem
współtwórcą projektu określonego mianem Międzynarodowego Portu
Lotniczego Eldorat. Dzięki mojej aktywności zyskałem na tyle
duże zaufanie społeczne by móc ubiegać sie o mandat poselski w
Parlamencie Sclavini. Moje dotychczasowe działania spotkały
się z przychylnością obywateli do tego stopnia, że wynik
wyborów był dla mnie całkowitym zaskoczeniem. Zgodnie z
decyzją społeczeństwa i władz partyjnych zostałem desygnowany
do objęcia stanowiska Ministra Stanu Sclavini i tym samym
dalszego rozwoju swojej ojczyzny a tym samym całego Księstwa
Sarmacji.

Mając na uwadze powyższe wnioskuję jak w sentencji.

Za przychylne ustosunkowanie sie do wniosku z góry dziękuje.Heczko Paweł

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny