Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2405 [X]

Grodzisk, dnia 9 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie ogłoszenia wyników referendum w sprawie godła Księstwa Sarmacji oraz odmowy podpisania Ustawy o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji

MY, PIOTR MIKOŁAJ,
z łaski Bożej książę Sarmacji, król Baridasu etc. wszystkim i każdemu z osobna — pozdrowienie. Mając na uwadze to, iż przedłożona Nam Ustawa o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji została odrzucona przez Izbę Senatorską oraz to, iż w wiążącym referendum na pytanie „Który ptak winien być godłem Księstwa Sarmacji?” spośród dwustu dwudziestu jeden obywateli uprawnionych do głosowania swój głos oddało stu siedemnastu z nich, z czego osiemdziesięciu siedmiu wskazało Orła Białego, a trzydziestu — Kukuła Inkaskiego, postanawiamy przychylić się do stanowiska tak Izby Senatorskiej, jak i Naszego Narodu oraz odmówić udzielenia sankcji przedstawionej Nam Ustawie o zmianie Dekretu z mocą ustawy o symbolach Księstwa Sarmacji.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny