Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 2410 [X]

Grodzisk, dnia 11 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r., w związku z niebraniem udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach i referendach ogólnokrajowych, pozbawiam obywatelstwa sarmackiego następujące osoby:

 1. Damian mar. Konieczny (A0003)
 2. hr. Hagakure (A0110)
 3. Wojciech mar. Zieliński (A0188)
 4. Rafał v-hr. Szcześniewski (A1255)
 5. Michał Miotke (A1996)
 6. v-hr. Accursius (A2496)
 7. Piotr bnt B-sik (A2677)
 8. Marian Mielonka (A2768)
 9. Krzysztof Różalski (A2806)
 10. Michał kaw. Majewski (A3090)
 11. Bartosz bnt Rogalski (A3312)
 12. Krzysztof bnt Bojar (A3346)
 13. Konrad bnt Hergemon (A4218)
 14. Michał kaw. Haśnik (A5391)
 15. Maciej Zaniewicz (A6354)
 16. Pantalejmon Domeyko (A6739)
 17. Sławek Sułkowski (A7145)
 18. Jan kaw. Zaorski (A7212)
 19. Marek Burzyński (A7547)
 20. Łukasz Sosnowski (A7603)
 21. Marcin Michał Gliński (A7689)
 22. Adrian Snickers (A7810)
 23. Bartek mar. Staniszczak (A7842)
 24. Maciej Jankowski (A7848)
 25. Jacek kaw. Nowak (A7892)
 26. Helmut Piotr Panie-Kochanku (A7996)
 27. Alexander Wnuczowski (A8051)
 28. Adam Grabarczyk (A8094)
 29. Paweł Żyra (A8235)
 30. Konrad hr. von Schlange-Staufen (A8246)
 31. FIlip Fencke (A8256)
 32. Eustachy Motyka (A8281)
 33. Mateusz Leonarczyk (A8298)
 34. Monika Pączko (A8321)
 35. Arkadiusz Ryszkow (A8362)
 36. Patryk Pulikowski (A8364)
 37. jan baczek (A8447)
 38. Paweł Zieliński (A8450)
 39. Konrad Ligęza (A8464)
 40. Kacper Busse (A8511)
 41. JM (A8576) [usunięto nazwisko 25 maja 2011 r. na wniosek zainteresowanego - P2G
 42. Adam Schutz (A8627)
 43. Jakub Petryszyn (A8915)
 44. Marcin Piotrowski (A8934)
 45. Marcin Markowski (A8939)
 46. Pawel de Warnac (A8869)
 47. Łukasz Michałowski (A9429)
 48. Elderlenden (A9469)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny