Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWygaśnięcie godności senatorskiej, poz. 2415 [X]

Grodzisk, dnia 12 marca 2008 r.

Postanowienie Marszałka Izby Senatorskiej

w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia godności senatorskiej

§ 1.

Na podstawie art. 14 ust. 4 Konstytucji Księstwa Sarmacji stwierdzam wygaśnięcie godności senatorskiej Michała Wicehrabiego O`Rhada w związku ze złożeniem oświadczenia woli o opuszczeniu Księstwa Sarmacji.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Michał mar. Ł.
Marszałek Izby Senatorskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny