Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiRząd — 2008, poz. 2423 [X]

Grodzisk, dnia 15 marca 2008 r.

Postanowienie Kanclerza nr 18/2008

o zmianach w składzie Rady Ministrów

Na podstawie art. 11 pkt 3 ppkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji o Rządzie Jego Książęcej Mości z dnia 29 grudnia 2007 r. postanawiam, co następuje:

§ 1.

Odwołuję z funkcji Ministra Gospodarki i Finansów Pana Krzysztofa hr. Koniasa.

§ 2.

Powołuję na funkcję Ministra Gospodarki i Finansów Pana Mateusza kaw. Karczewskiego.

§ 3.

Odwołuję z funkcji Podsekretarza Stanu Pana Artura Komosińskiego.

§ 4.

Postanowienie wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.

(—) Daniel bar. Chojnacki,
Kanclerz.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny