Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Akty nominacjiSąd książęcy, poz. 2424 [X]

Grodzisk, dnia 16 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie mianowania asesorów

§ 1.

Na podstawie art. 2 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 409 o tymczasowej organizacji wymiaru sprawiedliwości z dnia 20 sierpnia 2007 r. mianuję na funkcje asesorów, do dnia 16 czerwca 2008 r., Pana MICHAELA bar. VON LICHTENSTEINA oraz Pana ROBERTA kaw. VON THORN-CZEKAŃSKIEGO.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

(—) Daniel bar. Chojnacki, Kanclerz Rządu Księstwa Sarmacji

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny