Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2428 [X]

Grodzisk, dnia 17 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Mateusz Fenger.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Mateusz Frenger
Identyfikator: AB267
Realne dane:
 Data urodzenia: 30.03.1991
 Miejsce urodzenia: Szczecin
 Miejsce zamieszkania: Szczecin
Wirtualne miejsce zamieszkania: Eldorat
                (Rzeczpospolita Sclavińska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-02-20 (21)

mam na imię mateusz i mieszkam w szczecinie.

Już od 21dni czynnie uczestnicze w życiu sarmacji.

Ale niechciał bym tylko na tym poprzestrawać chciałbym
wprowadzić do naszego bycia w tym świecie pare swoich pomysłów
i planów z tym związanych.

Chciałbym mieć wpływ na życie codzienne Sarmacji i muc
podejmować pewne decyzje razem z innymi obywatelami Sarmacji
przez głosowanie.

Jak również i muc podawać pod tok głosowania swoje pomysły
na dalszy rozwój Naszego wirtualnego państwa!

A więc proszę was o Poparcie mnie w staniu się jednym z was,
bym mugł zostać obywatelem!

Więc dziękuje za uwagę

Pozdrawiam: Mateusz fenger

Mateusz Fenger

Adres IP: 87.206.27.136

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny