Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2429 [X]

Grodzisk, dnia 17 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Adam Rajkiewicz.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 12 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Adam Rajkiewicz
Identyfikator: AB208
Realne dane:
 Data urodzenia: 29.12.1992
 Miejsce urodzenia: Pisz
 Miejsce zamieszkania: Orzysz
Wirtualne miejsce zamieszkania: Merida
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-01-31 (41)

Składam ten wniosek z prośbą o nadanie obywatelstwa dla Adama
Rajkiewicz. Sądzę, iż obywatelswo pomoże mi zdobyć uprawnienia
do rozwoju własnej firmy bądź przedsiębiorstwa. Jednak zanim
zacznę swoją działalnośc powinienem zarobić pieniądze, a
dzięki temu obywatelstwu ludzie będą spoglądali na mnie
inaczej. Łatwiej będzie mi znaleść pracę. Nadanie mi
obywatelstwa zwiększy też liczbę obywateli oraz ich prestiż w
Sarmacji. Chciałbym też zwrócić uwagę na to, iż będąc
obywatelem będę podlegał prawu istniejącemu w Księstwie
Trizondalu. Nie posiadam obywatelstwa innego kraju. Sądzę, że
taki obywatel jak ja pomoże w rozwoju Księstwa. Będąc
obywatelem, spełnie wszystkie swoje marzenia dotyczące
wirtualnego państwa - Sarmacji. Na koniec chciałbym dodać, że
obywatelstwo to dla mnie zaszczyt. Z poważaniem Adam "Rajek"
Rajkiewicz.

Adam Rajkiewicz

Adres IP: 83.9.69.137

Przegladarka: Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.7.6) Gecko/20050317 Firefox/1.0.4

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny