Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2430 [X]

Grodzisk, dnia 17 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Valdas Pekchovar.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 9 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Artur Jemielita
Identyfikator: AB239
Realne dane:
 Data urodzenia: 26.09.1988
 Miejsce urodzenia: Warszawa
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Grodzisk
                (Terytorium Koronne)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-02-12 (26)

Proszę o nadanie mi obywatelstwa Księstwa Sarmacji, bowiem
chce żyć i funkcjonować w tej mikrinacji, której korzenie i
tradycjne są najszlachetniejsze ze wszystkich innych państw.
Zainteresowania moje idą w kierunku teologicznym, dlatego będe
w księstwie tworzył katolicką wspólnotę narodową. Będe swoim
przykładnym, katolickim życiem świadczył o wielkości Sarmacji
jako państwa prawa i sprawiedliwości. Chcę być obywatelem
aktywnym, wiernym, a przedewszystkim posłusznym mojemu księciu
- wiernośc do jego osoby będę propagował w swoich
duszpasterskich listach i działaniach. Wierze, że dzięki mojej
pracy, a także uzyskaniu statutu obywatela, będę mógł z
godnością pielęgnować dobre imie naszej wspólnoty. Obiecuje
uroczyście, że będe wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy o
Sarmacji i rozwoju własnej osobowości, szanować prawa i
obyczaje państwowe, oraz całym swoim postepowaniem dbać o
godność i honor księstwa sarmacji. Do księstwa obiecuje wnieść
kulturę religijną, katolicką naukę i społeczną. Chce dbać o
zabytki kultury religijnej całej Sarmacji i otaczać
jurysdykcją mieszkańców całej wyspy. Będe uczestniczył w
waznych dla Sarmacji wydarzeniach i podkreślał, że jest to
nacja równych szans wyznaniowych i prawdziwego ekumenizmu.
Będe dbał oto, abyśmy wszyscy czuli się dobrze w naszej
umiłowanej Sarmacji.

Artur Jemielita

Adres IP: 83.24.182.53

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; Neostrada TP 6.1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny