Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie tytułów, orderów i odznaczeń, poz. 2438 [X]

Grodzisk, dnia 18 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania Medalu Nadwyżki

§ 1.

Na podstawie art. 7 pkt 14 Konstytucji Księstwa Sarmacji nadaję Medal Nadwyżki, za branie czynnego i afirmatywnego udziału w uchwaleniu niekonstytucyjnej (niezgodnej z zasadą bezpośredniości wyborów) Ordynacji wyborczej, w następstwie której koniecznym okazało się m.in. anulowanie dotychczasowych kandydatur oraz przedłużenie terminów wyborczych:

  1. Panu MICHAŁOWI mar. Ł.,
  2. Panu ŁUKASZOWI mar. NOWICKIEMU,
  3. Panu AARONOWI kaw. VON LICHTENSTEIN-ROZMANOWI,
  4. Panu BARTOSZOWI kaw. VON THORN-MACKIEWICZOWI

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny