Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2443 [X]

Grodzisk, dnia 20 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Michał Grodzki.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 14 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Michał Grodzki
Identyfikator: AB262
Realne dane:
 Data urodzenia: 20.09.1991
 Miejsce urodzenia: Szczecin
 Miejsce zamieszkania: Szczecin
Wirtualne miejsce zamieszkania: Santa Ana
                (Hrabstwo Gellonii)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-02-18 (25)

Witam.

W księstwie sarmacji mieszkam od 25 dni.

Okres ten mimo iż nie obył się bez pewnych niepowodzeń uważam
za udany.

Praktycznie interesuje się wszystkim od Astronomii po
historie, od filozofii po teorie spiskowe itp.

Co mogę dać Sarmacji? Chyba samego siebie, swoje pomysły idee
itp.

Napotykając się w Internecie na mikronacje postanowiłem
spróbować i zobaczyć co z tego wyjdzie.

Dlaczego Sarmacja? Może dlatego że pod pewnymi względami się
wyróżnia się z pośród innych v-państw, a także dlatego że sama
idea v-państwowości jest ideą dość ciekawą.

Stając się pełnoprawnym członkiem społeczności sarmackiej
będę miał nadzieje nie zawieść i będę robił wszystko aby
właśnie nie zawieść innych.

Co mógłbym robić w Sarmacji? Myślałem nad tym i doszedłem do
wniosku że morze jakaś działalność artystyczna.

Jako obywatel na pewno będę aktywny, i mam nadzieje że
zostane na stałe w Sarmacji.

Proszę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i dziękuje za uwagę.

Z poważaniem.

Michał Grodzki

Adres IP: 87.206.27.136

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NET CLR 2.0.50727; Media Center PC 5.0; .NET CLR 3.0.04506)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny