Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2466 [X]

Grodzisk, dnia 25 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Bartosz von Neuschwanstein.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 19 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: bartex
Identyfikator: A9849
Realne dane:
 Data urodzenia: 19.05.1992
 Miejsce urodzenia:
 Miejsce zamieszkania:
Wirtualne miejsce zamieszkania: Margon
                (Marchia Teutońska)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2007-11-01 (139)


                           Szanowny
Książe!


Pragne mieć obywatelstwo Sarmacji bo dzięki mu moge pełnić
zawody publiczne i dołączyć do partii lub utwożyć własną.
Bardzo podoba mi się ten v-świat bo jest bardzo ciekawy i
jestem patriotą.Gdy przyeszedłem do Sarmacjii to odrazu
znalazłem interesującą prace do lepszych trzeba mieć
obywatelstwo więc prosze żeby szybko nadszedł wniosek. Dzięki
obywatelstwu moge czuć się pewniej w Sarmacji.Sądzę, że jestem
osobą godną przyjęcia do jakże szlachetnego państwa

Sarmacji. Ten kraj jest dla mnie idealnym miejscem
zamieszkania.Oświadczam, że jestem

lojalnym i co najważniejsze, uczciwym mieszkańcem Mogę też
dzięki obywatelstwu przyłączyć się do Książęcych Sił
Zbrojnych. Jestem świadomy swojej decyzji idlatego chce mieć
swój udział w życiu Sarmacji. Mieszkam już od ok 104 dni.
Dlatego też mam nadzieje iż mój wniosek zostanie rozpatrzony
pozytywnie.

Bartosz von Neuschwanstein

Adres IP: 213.158.196.69

Przegladarka: Opera/9.25 (Windows NT 5.1; U; pl)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny