Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 247 [X]

Grodzisk, dnia 15 grudnia 2005 r.

Ogłoszenie Księcia Sarmacji

w sprawie wyniku wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Na podstawie art. 7 ust. 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 182 — Ordynacja wyborcza do Izby Poselskiej z dnia 24 listopada 2004 r., zwanego dalej „Ordynacją wyborczą”, podaję do publicznej wiadomości wyniki wyborów do Izby Poselskiej:

 1. Liczba osób uprawnionych do głosowania: 81 (100%).
 2. Liczba oddanych głosów: 69 (85.19%).
 3. Liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów:
  1. Międzyprowincjonalny Ruch Wolnościowy (MRW):
   1. Andrzej Dzikowski (MRW): 13 (18.84%).
   2. Wojciech v-hr. Kaczmarczyk (MRW): 17 (24.64%).
   3. Bartosz kaw. Janiczek (MRW): 17 (24.64%).
   4. Konrad kaw. Hergemon (MRW): 22 (31.88%).
   5. Michał kaw. Haśnik (MRW): 14 (20.29%).
  2. Mniejszość Żydowska (MŻ):
   1. Timios bar. Kiechajas (MŻ): 28 (40.58%).
   2. Elijahu bnt Rosenkranz (MŻ): 31 (44.93%).
  3. Narodowy Związek Monarchistyczny (NZM):
   1. Kryspin bar. Bober-C*****ski (NZM): 18 (26.09%).
   2. Mateusz v-hr. Bartkowiak (NZM): 26 (37.68%).
   3. Piotr diuk Hasselandzki (NZM): 32 (46.38%).
   4. Maciej hr. Poleszczyk (NZM): 25 (36.23%).
   5. Maciej Janas (NZM): 9 (13.04%).
   6. Michał kaw. Radecki (NZM): 12 (17.39%).
   7. Iulius Caius bar. Caesar-C*****ski (NZM): 18 (26.09%).
  4. Bartosz kaw. Rogalski: 13 (18.84%)
 4. Liczba oddanych głosów pustych: 6 (8.7%).

§ 2.

Na podstawie art. 7 ust. 2 Ordynacji wyborczej stwierdzam, iż mandaty poselskie uzyskali:

 1. Piotr diuk Hasselandzki (NZM).
 2. Elijahu bnt Rosenkranz (MŻ).
 3. Timios bar. Kiechajas (MŻ).
 4. Mateusz v-hr. Bartkowiak (NZM).
 5. Maciej hr. Poleszczyk (NZM).
 6. Konrad kaw. Hergemon (MRW).
 7. Kryspin bar. Bober-C*****ski (NZM).

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny