Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Miasto WandowiceUstawy i rozporządzenia, poz. 2471 [X]

Wandowice, dnia 25 marca 2008 r.

Rozporządzenie I Sekretarza Komitetu Obywatelskiego nr 5/2008

o Komisariacie Miejskim do spraw Rankingu

Art. 1.

Tworzy się Komisariat Miejski do spraw Rankingu, zwany dalej Komisariatem.

Art. 2.

Na czele Komisariatu stoi Komisarz Miejski do spraw Rankingu, powoływany i odwoływany przez I Sekretarza Komitetu Obywatelskiego.

Art. 3.

Do kompetencji Komisarza Miejskiego d/s Rankingu należy:
1. dbanie o wysokie miejsce miejscowości Wandowice w Rankingu Miejscowości,
2. działania, mające na celu umocnienie lub utrzymanie pozycji we wspomnianym Rankingu.

Art. 4.

Biuro Komisarza znajduje się na forum miasta.

Art. 5.

Rozporządzenie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Jakub wicehrabia Kaczyński,
I Sekretarz Komitetu Obywatelskiego.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny