Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneUtrata obywatelstwa sarmackiego, poz. 2479 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie pozbawienia obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 6 pkt 1 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r., w związku z niebraniem udziału w trzech kolejno po sobie następujących wyborach i referendach ogólnokrajowych, pozbawiam obywatelstwa sarmackiego następujące osoby:

 1. Kasia Dąb (A6085)
 2. Adam Barszczewski (A7138)
 3. Artur de Vavo (A9835)
 4. Grzegorz Nowiak (A9785)
 5. Marcel Straff (A9615)
 6. Gwidon Semeur (A9448)
 7. Radek Wawer (A9431)
 8. Bartosz Kamiński (A9301)
 9. Kamil de Luna y Euskadi (A8981)
 10. Tomasz Gawlik (A8370)
 11. Bartek Urban (A7643)
 12. Otyk Pyks (A8329)
 13. Rafał bnt Mikołajski (A8017)
 14. Melanie bnt. Reddy (A5920)
 15. Emanuel bnt Śmigło (A4033)
 16. Danel Vensky (A9450)
 17. Lidia Sammer (A8984)

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą ogłoszenia.

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny