Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 248 [X]

Grodzisk, dnia 15 grudnia 2005 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Jakub \"Quiddity\" Kawałek
Data i miejsce urodzenia: 26.05.1979
Miejsce zamieszkania: Bydgoszcz
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2005-12-01 (14)
Identyfikator: A5756

Jego Książęca Wysokość!
Uprzejmię proszę o nadanie mi sarmackiego obywatelstwa.
Spełniam już wszystkie wymagane prawem warunki (ostatnie 14
dni z niecierpliwością czekałem na tą chwilę). Jestem
mieszkańcem Gelloni i w niedalekiej przyszłości zamierzam
wybudować dom w mieście Fer. Obywatelstwo umożliwi mi
korzystanie z pełni praw i obowiązków sarmackich. Pragnę brać
udział w wyborach, aby mieć realny wpływ na personalną obsadę
organów władzy. W ostatnich wyborach (z racji cenzusu czasu)
wziąć udziału nie mogłem. Fakt ten napawa mnie wielkim
smutkiem. Dzięki złożonemu wnioskowi - który, jak liczę,
dzięki przychylności Jego Wysokości zostanie pozytywnie
rozpatrzony - mam nadzieję uniknąć w przyszłości podobnych
sytuacji. Wiem, że nie wykazałem się jeszcze niczym
szczególnym jako mieszkaniec Sarmacji. Gorąco jednak wierzę,
iż nie stanie się to okolicznością dyskwalifikującą mój
wniosek. Zamierzam bowiem aktywnie uczestniczyć w życiu
Księstwa. Przywilej obywatelstwa pozwoliłby poczuć mi się
prawdziwym Sarmatą.

Jakub \"Quiddity\" Kawałek

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny