Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneNadanie obywatelstwa sarmackiego, poz. 2480 [X]

Grodzisk, dnia 28 marca 2008 r.

Postanowienie Księcia

w sprawie nadania obywatelstwa sarmackiego

§ 1.

Na podstawie art. 2 Dekretu Księcia Sarmacji z mocą ustawy nr 198 o obywatelstwie sarmackim z dnia 29 grudnia 2004 r. nadaję obywatelstwo sarmackie następującej osobie: Patryk Świtaj.

§ 2.

Postanowienie jest skuteczne z chwilą złożenia przysięgi obywatelskiej przez osobę, o której mowa w § 1.

ZAŁĄCZNIK
Wniosek o nadanie obywatelstwa

-------------------------------------------------------------
              , _ .
              \_|_/
              //|\
              /`

 W N I O S E K  O  N A D A N I E  O B Y W A T E L S T W A
       K S I Ę S T W A  S A R M A C J I
-------------------------------------------------------------

Grodzisk, dnia 22 marca 2008 r.

Imie i nazwisko i/lub pseudonim: Patryk Świtaj
Identyfikator: AB259
Realne dane:
 Data urodzenia: 28 kwiecień 1995 r.
 Miejsce urodzenia: Ostrołęka
 Miejsce zamieszkania: Ostrołęka
Wirtualne miejsce zamieszkania: Trizopolis
                (Księstwo Trizondalu)
Obywatelstwo państw obcych:
Data zamieszkania w Sarmacji: 2008-02-17 (34)


Składam ten wniosek,ponieważ wieżę,że dzięki mnie sarmacja
może zmienić się nalepsze.W Sarmacji jestem od 2008-02-17.
Gdybym został obywatelem tego państwa zakładał bym firmy i
instytucje.W moich firmach ludzie mogliby zarobić pieniądze na
wyżywienie.Jednym z moich postanowień jest zrobienie gazety w
Sarmacji. Chciałbym brać udział w wyborach,a bez obywatelstaw
niestety niemogie.Jestem niekarany w Sądzie Sarmacji.Jak na
swój młody wiek jestem bardzo odpowiedzialny,znam się troche
na informatyce.Proszę o pozytywne rozpatrzenie mojego wniosku.
Z góry dziękuję.

Patryk Świtaj

Adres IP: 77.112.18.128

Przegladarka: Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1;InfoPath.1)

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny