Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Decyzje administracyjneWyniki wyborów i referendów, poz. 2483 [X]

Grodzisk, dnia 30 marca 2008 r.

Obwieszczenie Księcia

o wynikach wyborów do Izby Poselskiej

§ 1.

Podaję do publicznej wiadomości wynik wyborów do Izby Poselskiej Sejmu XX kadencji przeprowadzonych w dniach 28–30 marca 2008 r.:

 1. Uprawnionych do głosowania (ujętych w rejestrze wyborców) było: 123 wyborców,
 2. W głosowaniu wzięło udział: 116 wyborców, tj. 94.31% uprawnionych,
 3. Poszczególni kandydaci uzyskali następującą liczbę głosów:
  1. Calisto bar. Kami-Chojnacka: 6 głosów, tj. 5.17% ogólnej liczby głosów,
  2. Michał kaw. von Karausche: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  3. Mateusz bar. von Thorn-Suszek: 2 głosów, tj. 1.72% ogólnej liczby głosów,
  4. Matwiej diuk Skarbnikow: 8 głosów, tj. 6.9% ogólnej liczby głosów,
  5. Marcin kaw. Suchta: 0 głosów, tj. 0% ogólnej liczby głosów,
  6. Paweł bar. Szermiński: 3 głosów, tj. 2.59% ogólnej liczby głosów,
  7. Mateusz bar. Cezar: 8 głosów, tj. 6.9% ogólnej liczby głosów,
  8. Szymon bnt Nowicki-Liberi: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  9. Lord Darth diuk Wander: 7 głosów, tj. 6.03% ogólnej liczby głosów,
  10. Aaron kaw. von Lichtenstein-Rozman: 4 głosów, tj. 3.45% ogólnej liczby głosów,
  11. Avril kaw. Levengothon-Karczewski: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  12. Peter Green: 0 głosów, tj. 0% ogólnej liczby głosów,
  13. Aleksander kaw. Nowak: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  14. Robert Janusz kaw. von Thorn-C*****ski: 16 głosów, tj. 13.79% ogólnej liczby głosów,
  15. Krzysztof hr. Konias: 8 głosów, tj. 6.9% ogólnej liczby głosów,
  16. Daniel bar. Chojnacki-Kaczyński: 9 głosów, tj. 7.76% ogólnej liczby głosów,
  17. Michael bar. von Lichtenstein: 13 głosów, tj. 11.21% ogólnej liczby głosów,
  18. Mateusz kaw. Iontz: 5 głosów, tj. 4.31% ogólnej liczby głosów,
  19. Marcin kaw. Komosiński: 2 głosów, tj. 1.72% ogólnej liczby głosów,
  20. Michał bar. Sosnowiecki: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  21. Konrad de Luna y Euskadi: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  22. Mateusz kaw. Karczewski: 3 głosów, tj. 2.59% ogólnej liczby głosów,
  23. Paviel bnt von Thorn-Browarczyk: 3 głosów, tj. 2.59% ogólnej liczby głosów,
  24. Zbyszko v-hr. von Thorn-Browarczyk: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  25. Andrzej bar. Dzikowski: 6 głosów, tj. 5.17% ogólnej liczby głosów,
  26. Yaraeh kaw. de Luna y Euskadi: 2 głosów, tj. 1.72% ogólnej liczby głosów,
  27. Anna s.d. de Luna y Euskadi: 0 głosów, tj. 0% ogólnej liczby głosów,
  28. Michał de Luna y Euskadi: 1 głosów, tj. 0.86% ogólnej liczby głosów,
  29. Rhadmor de Luna y Euskadi: 0 głosów, tj. 0% ogólnej liczby głosów,
  30. Głos pusty: 3 głosów, tj. 2.59% ogólnej liczby głosów,

§ 2.

Liczba mandatów poselskich uzyskanych przez listę kandydatów ustalona wskutek podzielenia iloczynu liczby głosów oddanych na listę kandydatów i liczby mandatów (8) przez liczbę głosów oddanych na wszystkie listy kandydatów (113), a następnie rozdzielenia kolejno najwyższych reszt:

Lista kandydatów Liczba głosów Iloraz Liczba mandatów
Ludowy Ruch Monarchistyczny 17 1.20353982301 1
Paweł bar. Szermiński 3 0.212389380531 0
Republikańska Partia Sarmacji 22 1.55752212389 2
Robert kaw. von Thorn-C*****ski 16 1.13274336283 1
Sarmacka Partia Demokratyczna 42 2.97345132743 3
Tiki Tiki Sprzedawczyki 4 0.283185840708 0
Unia Konserwatywno-Liberalna 9 0.637168141593 1

§ 3.

Mandaty poselskie, uzyskane przez kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę wskazań w ramach listy kandydatów:

Lista kandydatów Kandydat Kandydat Kandydat
Ludowy Ruch Monarchistyczny Matwiej diuk Skarbnikow    
Republikańska Partia Sarmacji Mateusz bar. Cezar Lord Darth diuk Wander  
Robert kaw. von Thorn-C*****ski Robert kaw. von Thorn-C*****ski    
Sarmacka Partia Demokratyczna Michael bar. von Lichtenstein Daniel bar. Chojnacki-Kaczyński Krzysztof hr. Konias
Unia Konserwatywno-Liberalna Andrzej bar. Dzikowski    

(—) Piotr Mikołaj.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny