Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Akty normatywne miejscowości, poz. 2492 [X]

, dnia 1 kwietnia 2008 r.

Rozporządzenie Mera Srebrnego Rogu nr 3/2008

o powołaniu i funkcjonowaniu Urzędu Miejskiego Cesarskiego Miasta Stołecznego (uchylony)

§ 1.

Powołuje się Urząd Miejski Cesarskiego Miasta Stołecznego Srebrnego Rogu, zwany dalej Urzędem.

§ 2.

Urząd jest organem pomocniczym Mera.

§ 3.

Mer:

 

§ 4.

Ustanawia się następujące stanowiska urzędników:

 

§ 5.

Mer w drodze decyzji ustala miesięczne wynagrodzenie urzędników w wysokości zależnej od stanu majątkowego miasta, miesięcznych dochodów i wydatków miasta oraz charakteru i jakości wykonywanej pracy poszczególnych urzędników.

§ 6.

Tracą moc:

 

§ 7.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie siedmiu dni od daty ogłoszenia.

(—) Edyta von Thorn-Browarczyk,
Mer CMS Srebrnego Rogu.

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny