Konstytucja Księstwa Sarmacji Ustawy Rozporządzenia wykonawcze Księstwo Sarmacji Dziennik Praw Księstwa Sarmacji

Królestwo Teutonii (archiwum)Postanowienia, zarządzenia i decyzje, poz. 2497 [X]

, dnia 31 marca 2008 r.

Obwieszczenie Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 130/2008

w sprawie wyników wyborów do Senatu Marchii Teutońskiej

Na podstawie art. 7 ust. 2 Dekretu Namiestnika Marchii Teutońskiej nr 33/2006 — Ordynacja wyborcza do Senatu Marchii Teutońskiej z dnia 22 czerwca 2006 r., w związku z rezygnacją z prawa do mandatu przez Dariusza v-hr. Makowskiego, stwierdzam, iż mandaty w Senacie Marchii Teutońskiej obejmują:

Objęcie mandatu jest skuteczne z chwilą złożenia ślubowania.

(—) Krzysztof St. M. Konias
Namiestnik Marchii Teutońskiej

Księstwo Sarmacji 2002-2005-2009-2012–2016 :: Webdesign HR :: Panel administracyjny